ТатарчаҮзгәртү

  • Гарәп имләсе: ◆ 
  • Яңалиф: ◆ 
  • Заманәлиф: ◆ yükälek

ЭтимологияҮзгәртү

ӘйтелешҮзгәртү

Халыкара фонетик әлифбасы: / /.

TT: Фонема кирәк.

СубстантивҮзгәртү

Чит тел эквивалентыҮзгәртү

  • English:
  • Russian:


ТөрләнешҮзгәртү

Килешләр Берлек сан Күплек сан
Баш килеш юкәлек юкәлекләр
Иялек килеш юкәлекнең юкәлекләрнең
Юнәлеш килеш юкәлеккә юкәлекләргә
Төшем килеш юкәлекне юкәлекләрне
Чыгыш килеш юкәлектән юкәлекләрдән
Урын-вакыт килеше юкәлектә юкәлекләрдә

СинонимҮзгәртү

АнтонимҮзгәртү

ҺиперонимҮзгәртү

ҺипонимҮзгәртү